REGULAMIN

Konkurs “Mikołajkowe słodkie rozdanie”

 1. Organizatorem konkursu jest właściciel strony Sowa Pflege24 na portalu Facebook tj. firma Sowa Pflege 24 Sławomir Sobolewski ul. Piaski 9 07-202 Kamieńczyk.
 2. Konkurs skierowany jest do osób, które w terminie do 12.12.2018 r. nadeślą zgłoszenie konkursowe komentarzem na portalu Facebook.
 3. Zadanie konkursowe: należy polubić fanpage „Sowa Pflege24”, w komentarzu oznaczyć znajomych i dopisać dlaczego to właśnie Wy powinniście otrzymać „Mikołajkowe słodkie rozdanie”
 4. Konkurs trwa od 06.12.2018 r do 12.12.2018 r., zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 5. Zwycięzca zostanie wybrany przez jury w skład, którego wejdą personel oraz właściciel firmy Sowa Pflege24.
 6. Nagrodą firmowe słodkości wraz z firmowymi gadżetami
 7. Serwis Facebook nie jest współorganizatorem konkursu oraz sponsorem nagród tym samym nie ponosi odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Sowa Pflege24 .
 8. Aby wziąć udział w konkursie należy mieć prawdziwie konto w serwisie Facebook.
 9. Wysyłając zgłoszenie na konkurs uczestnik zgadza się na przetwarzanie danych wyłącznie w celach konkursowych tj. kontakt w celu przekazania nagrody oraz podanie na fanpag’u Sowa Pflege24 imienia zwycięzcy wraz z pierwszą literą nazwiska.
 10. Organizator zastrzega, że zgłoszone prace konkursowe może wykorzystać w materiałach marketingowych.
 11. W razie chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącej organizacji, przebiegu bądź rozwiązania konkursu należy przesłać wiadomość na adres e-mail biuro@sowapflege24.pl , organizator w ciągu 14 dni kalendarzowych odpowie na zgłoszenie reklamacyjne.